FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Od jakiego wieku można korzystać z obiektu?

Korzystanie z naszego parku trampolin nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to miejsce rozrywki dla całej rodziny niezależnie od wieku.

Dla korzystania z całorocznych halowych stoków narciarskich dolna granica wieku to 4 lata. Nie przewidziano górnej granicy wieku dla korzystających. Jedynym ograniczeniem jest motoryka uczestnika.

Czy osoba niepełnoletnia może przyjść sama?

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica zarejestrowaną w naszym systemie. Osoby poniżej 16 roku życia powinny korzystać z obiektu pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Czy trzeba robić rezerwacje?

Dla wejść na teren parku trampolin nie prowadzimy rezerwacji indywidualnych. Czas korzystania liczony jest od momentu wejścia i naliczany jest w godzinnych interwałach. Wyjątkiem są grupy zorganizowane (szkoły, kluby sportowe) korzystające ze zniżki.

Rezerwacje indywidualne dla lekcji realizowanych na całorocznych halowych stokach narciarskich są wymagane! Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie i/lub mailowo. Dla rezerwacji wymagana jest przedpłata przy pomocy linku do płatności, który wysyłamy w wiadomości SMS.

Dla kogo jest bilet ulgowy?

Dzieci i młodzież do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu są uprawnieni do skorzystania z biletu ulgowego.

Czy honorujecie pakiety Multisport i Medicover Sport?

Informacje na temat honorowanych przez nas pakietów firm trzecich znajdują się we właściwych dla danej sekcji cennikach.

Czy rodzic wchodząc z małoletnim musi kupić wejściówkę?

Rodzic/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad nieletnim podczas pobytu w parku nie jest zobowiązany do zakupu biletu jeżeli sam nie bierze czynnego udziału w zabawie i nie korzysta z atrakcji parku. W przeciwnym razie wymagamy podpisania stosownego oświadczenia oraz zakupu biletu.

Czy na miejscu jest parking?

Tak. Na miejscu znajduje się parking płatny – wjazd na parking od ul. Stalowej 17. Parking zarządzany jest przez firmę zewnętrzną a obowiązujący cennik znajduje się przy wjeździe. Kasa biletowa w której należy rozliczyć bilet znajduje się przy wyjeździe z parkingu.

image
https://freestylepark.pl/wp-content/themes/hazel/
https://freestylepark.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładownie...
/home/fhuflow2/domains/freestylepark.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off